Thái Nguyên

Công ty TNHH MTV Thương mại và DV Dũng Thảo
Địa chỉ: Số 154 - Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 855 279
Fax: 02803 754 909


Doanh nghiệp tư nhân Thân Phong
Địa chỉ: Số 191 - Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 854 491
Fax: 02803 654 671


Công ty TNHH Thương mại Việt Sơn
Địa chỉ: Số 225- Tổ 30 - P.Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 854 540
Fax: 02803 657 180