Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 5
90x600 mm 2
90x900 mm 9
100x300 mm 26
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 17
150x600 mm 37
150x800 mm 41
150x150 mm 8
150x173 mm 33
150x900 mm 10
160x400 mm 6
200x250 mm 3
200x400 mm 28
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 20
250x400 mm 165
250x500 mm 12
300x300 mm 244
300x450 mm 228
300x600 mm 773
300x900 mm 62
400x400 mm 390
400x800 mm 197
450x900 mm 15
500x500 mm 465
500x860 mm 25
600x600 mm 595
600X1200 mm 78
600x860 mm 33
600x900 mm 11
800x800 mm 274
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Vĩnh Phúc 208
Prime Đại Việt 29
Prime Yên Bình 23
Prime Phổ Yên 15
Prime Đại Lộc 114
Nhãn hiệu
Cotto 18
Prime Build 131
Prime Digit 101
Prime Evolution 29
Prime Sense 27
Prime Solido 3
Prime Tiptop 17
Prime Veronio 13
Prime Reflexion 28
Premier 23
Phân cảnh
Ngoài trời 9
Nhà bếp 3
Phòng khách 10
Phòng ngủ 6
Phòng ăn 1
Bộ sưu tập
Khác 88
Cotto Decor 5
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime