Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
45x95 mm 6
60x240 mm 6
90x600 mm 2
90x900 mm 9
100x300 mm 19
100x200 mm 24
120x400 mm 10
120x500 mm 18
120x600 mm 17
120x800 mm 1
150x600 mm 41
150x800 mm 37
150x150 mm 8
150x173 mm 36
160x400 mm 7
200x250 mm 3
200x400 mm 39
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 26
250x400 mm 140
300x300 mm 216
300x450 mm 244
300x600 mm 567
300x900 mm 49
400x400 mm 359
400x800 mm 117
450x900 mm 15
500x500 mm 414
500x860 mm 28
600x600 mm 517
600X1200 mm 42
600x860 mm 37
800x800 mm 222
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Đại Việt 37
Nhãn hiệu
Prime Digit 23
Premier 14
Phân cảnh
Phòng khách 1
Bộ sưu tập
Khác 4
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime