Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x98 mm 2
48x48 mm 2
60x240 mm 3
90x900 mm 9
90x600 mm 8
100x300 mm 33
100x600 mm 13
100x200 mm 24
120x400 mm 7
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x150 mm 8
150x800 mm 58
150x173 mm 32
150x900 mm 15
150x600 mm 38
160x400 mm 4
200x200 mm 12
200x250 mm 3
200x400 mm 15
200x1200 mm 8
250x500 mm 13
250x250 mm 19
250x400 mm 124
300x900 mm 59
300x450 mm 191
300x300 mm 333
300x600 mm 992
400x400 mm 355
400x800 mm 333
450x900 mm 13
500x500 mm 397
500x860 mm 26
600x600 mm 853
600x860 mm 38
600X1200 mm 113
600x900 mm 20
800x800 mm 320
800x1200 mm 22
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Lộc 1136
Prime Đại Việt 997
Prime Tiền Phong 1140
Prime Vĩnh Phúc 396
Prime Phổ Yên 301
Prime Yên Bình 617
Sản phẩm nhập khẩu 5
Nhãn hiệu
Prime Build 496
Prime Digit 1499
Prime Evolution 819
Cotto 38
Prime Tiptop 60
Prime Exellence 66
Prime Solido 19
Prime Deluxe 16
Prime Veronio 177
Prime Sense 194
Prime Super 2
Premier 4
Prime Reflexion 195
Premier 369
Prime Evolution 130
Premier 63
Platino 6
Prime Digit 106
Prime Build 64
Prime Digit 25
Prime Digit 40
Prime Evolution 4
Phân cảnh
Phân cảnh khác 1
Ngoài trời 23
Nhà bếp 6
Phòng khách 94
Phòng ngủ 17
Phòng tắm 31
Phòng ăn 7
Bộ sưu tập
Khác 498
Phong cách sang trọng 1
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime