Tin tức

Hàng năm PRIME đều tham gia các chương trình từ thiện, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng địa phương.
Tin tức
Prime Group ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19
Cùng Prime Chia Sẻ Thịnh Vượng   •   29-07-2021

Prime Group ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19

Sidebar
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime