Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
48x98 mm 2
48x48 mm 2
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 26
100x600 mm 7
100x200 mm 20
120x600 mm 19
120x400 mm 2
120x500 mm 2
150x900 mm 25
150x800 mm 57
150x600 mm 24
150x150 mm 8
150x173 mm 31
160x400 mm 2
200x1200 mm 8
200x200 mm 12
200x250 mm 1
200x600 mm 9
200x1000 mm 10
200x400 mm 10
250x500 mm 9
250x250 mm 8
250x400 mm 117
300x600 mm 898
300x300 mm 219
300x900 mm 65
300x450 mm 143
400x600 mm 8
400x800 mm 338
400x400 mm 301
450x900 mm 23
500x500 mm 311
500x860 mm 25
600x900 mm 20
600x860 mm 41
600X1200 mm 113
600x600 mm 745
800x1200 mm 22
800x800 mm 298
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Việt 967
Prime Tiền Phong 1036
Prime Vĩnh Phúc 335
Prime Phổ Yên 259
Prime Yên Bình 432
Prime Đại Lộc 991
Sản phẩm nhập khẩu 5
Nhãn hiệu
Prime Digit 1093
Prime Evolution 729
Cotto 47
Prime Build 388
Prime Tiptop 41
Prime Exellence 53
Prime Solido 15
Prime Deluxe 11
Prime Veronio 131
Prime Sense 175
Premier 4
Prime Reflexion 174
Premier 383
Prime Evolution 159
Premier 62
Platino 7
Prime Digit 109
Prime Build 91
Prime Digit 30
Prime Digit 67
Prime Evolution 4
Prime Evolution 38
Phân cảnh
Phân cảnh khác 1
Ngoài trời 13
Nhà bếp 5
Phòng khách 73
Phòng ngủ 14
Phòng tắm 19
Phòng ăn 6
Bộ sưu tập
Khác 351
Phong cách sang trọng 1
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime