Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 39
150x800 mm 55
150x150 mm 8
150x173 mm 32
150x900 mm 10
160x400 mm 5
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 19
250x400 mm 124
250x500 mm 19
300x300 mm 290
300x450 mm 190
300x600 mm 770
300x900 mm 59
400x400 mm 389
400x800 mm 237
450x900 mm 13
500x500 mm 503
500x860 mm 26
600x600 mm 708
600X1200 mm 78
600x860 mm 28
600x900 mm 11
800x800 mm 290
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Tiền Phong 5
Prime Đại Việt 61
Prime Yên Bình 214
Prime Đại Lộc 10
Nhãn hiệu
Prime Build 79
Prime Deluxe 1
Prime Digit 144
Prime Evolution 1
Prime Tiptop 2
Prime Veronio 10
Prime Reflexion 29
Premier 1
Prime Evolution 22
Phân cảnh
Phòng tắm 4
Bộ sưu tập
Khác 30
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime