Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
48x48 mm 2
48x98 mm 2
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 26
100x600 mm 7
100x200 mm 20
120x600 mm 19
120x400 mm 2
120x500 mm 2
150x900 mm 25
150x600 mm 24
150x800 mm 56
150x150 mm 8
150x173 mm 31
160x400 mm 2
200x1200 mm 8
200x200 mm 12
200x250 mm 1
200x600 mm 9
200x1000 mm 10
200x400 mm 7
250x500 mm 9
250x250 mm 8
250x400 mm 117
300x600 mm 879
300x300 mm 228
300x900 mm 54
300x450 mm 129
400x600 mm 8
400x800 mm 343
400x400 mm 296
450x900 mm 23
500x500 mm 287
500x860 mm 24
600x900 mm 20
600x860 mm 40
600X1200 mm 113
600x600 mm 720
800x1200 mm 22
800x800 mm 277
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Việt 344
Prime Tiền Phong 99
Prime Phổ Yên 63
Prime Yên Bình 23
Prime Đại Lộc 350
Nhãn hiệu
Prime Digit 276
Prime Evolution 39
Prime Build 67
Prime Tiptop 22
Prime Exellence 1
Prime Solido 12
Prime Deluxe 2
Prime Sense 30
Premier 166
Prime Evolution 31
Platino 7
Prime Digit 48
Prime Build 89
Phân cảnh
Phòng khách 5
Phòng tắm 6
Bộ sưu tập
Khác 27
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime