Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 39
150x800 mm 55
150x150 mm 8
150x173 mm 33
150x900 mm 10
160x400 mm 5
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 19
250x400 mm 135
250x500 mm 19
300x300 mm 279
300x450 mm 194
300x600 mm 740
300x900 mm 59
400x400 mm 389
400x800 mm 219
450x900 mm 14
500x500 mm 484
500x860 mm 24
600x600 mm 660
600X1200 mm 78
600x860 mm 28
600x900 mm 11
800x800 mm 289
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Tiền Phong 87
Prime Đại Việt 352
Prime Yên Bình 31
Prime Phổ Yên 31
Prime Đại Lộc 239
Nhãn hiệu
Prime Build 62
Prime Deluxe 4
Prime Digit 390
Prime Evolution 68
Prime Exellence 1
Prime Sense 19
Premier 142
Prime Evolution 23
Platino 5
Prime Digit 15
Phân cảnh
Phòng khách 6
Phòng ngủ 1
Phòng tắm 6
Bộ sưu tập
Khác 47
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime