Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 39
150x800 mm 55
150x150 mm 8
150x173 mm 32
150x900 mm 10
160x400 mm 5
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 19
250x400 mm 114
250x500 mm 19
300x300 mm 299
300x450 mm 190
300x600 mm 806
300x900 mm 58
400x400 mm 387
400x800 mm 250
450x900 mm 13
500x500 mm 510
500x860 mm 26
600x600 mm 725
600X1200 mm 80
600x860 mm 30
600x900 mm 11
800x800 mm 302
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Tiền Phong 87
Prime Đại Việt 355
Prime Yên Bình 32
Prime Phổ Yên 54
Prime Đại Lộc 278
Nhãn hiệu
Prime Build 80
Prime Deluxe 3
Prime Digit 405
Prime Evolution 68
Prime Exellence 1
Prime Sense 22
Prime Solido 15
Prime Tiptop 14
Premier 142
Prime Evolution 23
Platino 6
Prime Digit 16
Phân cảnh
Phòng khách 6
Phòng tắm 6
Bộ sưu tập
Khác 45
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime