Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x98 mm 2
48x48 mm 2
60x240 mm 3
90x900 mm 9
90x600 mm 8
100x300 mm 33
100x600 mm 13
100x200 mm 24
120x400 mm 7
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x150 mm 8
150x800 mm 58
150x173 mm 32
150x900 mm 15
150x600 mm 38
160x400 mm 5
200x200 mm 12
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x1200 mm 8
250x500 mm 19
250x250 mm 19
250x400 mm 124
300x900 mm 59
300x450 mm 192
300x300 mm 340
300x600 mm 938
400x400 mm 404
400x800 mm 333
450x900 mm 13
500x500 mm 459
500x860 mm 26
600x600 mm 864
600x860 mm 38
600X1200 mm 109
600x900 mm 12
800x800 mm 320
800x1200 mm 22
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Lộc 367
Prime Đại Việt 358
Prime Tiền Phong 107
Prime Phổ Yên 74
Prime Yên Bình 32
Nhãn hiệu
Prime Build 89
Prime Digit 415
Prime Evolution 60
Prime Tiptop 22
Prime Exellence 1
Prime Solido 15
Prime Deluxe 3
Prime Sense 25
Premier 144
Prime Evolution 23
Platino 6
Prime Digit 38
Prime Build 62
Phân cảnh
Phòng khách 6
Phòng tắm 6
Bộ sưu tập
Khác 44
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime