Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 39
150x800 mm 55
150x150 mm 8
150x173 mm 33
150x900 mm 10
160x400 mm 6
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 20
250x400 mm 142
250x500 mm 11
300x300 mm 267
300x450 mm 200
300x600 mm 712
300x900 mm 60
400x400 mm 384
400x800 mm 200
450x900 mm 14
500x500 mm 471
500x860 mm 25
600x600 mm 645
600X1200 mm 78
600x860 mm 26
600x900 mm 11
800x800 mm 289
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Tiền Phong 23
Prime Đại Việt 137
Prime Đại Lộc 40
Nhãn hiệu
Prime Evolution 184
Prime Reflexion 1
Premier 15
Phân cảnh
Phòng khách 2
Phòng ngủ 2
Bộ sưu tập
Khác 9
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime