Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 2
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x600 mm 13
100x300 mm 27
100x200 mm 24
120x600 mm 22
120x400 mm 7
120x500 mm 14
150x173 mm 32
150x800 mm 59
150x600 mm 33
150x900 mm 25
150x150 mm 8
160x400 mm 3
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
200x250 mm 3
200x600 mm 9
200x1000 mm 10
200x400 mm 14
250x500 mm 9
250x250 mm 17
250x400 mm 122
300x600 mm 953
300x300 mm 269
300x900 mm 89
300x450 mm 182
400x600 mm 8
400x800 mm 342
400x400 mm 337
450x900 mm 13
500x500 mm 366
500x860 mm 26
600x900 mm 20
600x860 mm 34
600X1200 mm 110
600x600 mm 803
800x1200 mm 22
800x800 mm 316
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Lộc 88
Prime Đại Việt 222
Prime Tiền Phong 32
Nhãn hiệu
Prime Evolution 254
Premier 75
Phân cảnh
Phòng khách 2
Phòng ngủ 2
Bộ sưu tập
Khác 9
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime