Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 38
150x800 mm 59
150x150 mm 8
150x173 mm 32
150x900 mm 10
160x400 mm 5
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 19
250x400 mm 114
250x500 mm 19
300x300 mm 299
300x450 mm 189
300x600 mm 841
300x900 mm 58
400x400 mm 382
400x800 mm 284
450x900 mm 13
500x500 mm 502
500x860 mm 26
600x600 mm 753
600X1200 mm 94
600x860 mm 30
600x900 mm 11
800x800 mm 324
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Vĩnh Phúc 205
Prime Phổ Yên 111
Prime Đại Lộc 186
Nhãn hiệu
Cotto 13
Prime Build 135
Prime Digit 202
Prime Sense 25
Prime Tiptop 15
Prime Veronio 50
Prime Super 2
Prime Reflexion 30
Premier 30
Phân cảnh
Ngoài trời 4
Nhà bếp 1
Phòng khách 10
Phòng ngủ 4
Bộ sưu tập
Khác 68
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime