Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x98 mm 2
48x48 mm 2
60x240 mm 3
90x900 mm 9
90x600 mm 8
100x300 mm 33
100x600 mm 13
100x200 mm 24
120x400 mm 7
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x150 mm 8
150x800 mm 58
150x173 mm 32
150x900 mm 15
150x600 mm 38
160x400 mm 5
200x200 mm 12
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x1200 mm 8
250x500 mm 19
250x250 mm 19
250x400 mm 124
300x900 mm 59
300x450 mm 192
300x300 mm 340
300x600 mm 938
400x400 mm 404
400x800 mm 333
450x900 mm 13
500x500 mm 459
500x860 mm 26
600x600 mm 864
600x860 mm 38
600X1200 mm 109
600x900 mm 12
800x800 mm 320
800x1200 mm 22
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Lộc 167
Prime Tiền Phong 449
Prime Vĩnh Phúc 90
Prime Phổ Yên 153
Sản phẩm nhập khẩu 5
Nhãn hiệu
Prime Digit 388
Prime Evolution 52
Cotto 12
Prime Tiptop 3
Prime Exellence 39
Prime Deluxe 4
Prime Veronio 5
Prime Sense 38
Premier 4
Prime Reflexion 6
Premier 100
Prime Evolution 20
Prime Digit 62
Prime Build 6
Prime Digit 25
Prime Digit 40
Phân cảnh
Phân cảnh khác 1
Nhà bếp 3
Phòng khách 35
Phòng ngủ 6
Phòng ăn 3
Bộ sưu tập
Khác 92
Phong cách sang trọng 1
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime