Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
45x95 mm 5
48x48 mm 2
48x98 mm 4
60x240 mm 3
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 33
100x200 mm 24
100x600 mm 13
120x400 mm 8
120x500 mm 18
120x600 mm 22
150x600 mm 39
150x800 mm 55
150x150 mm 8
150x173 mm 33
150x900 mm 10
160x400 mm 5
200x250 mm 3
200x400 mm 17
200x200 mm 12
200x1200 mm 8
250x250 mm 19
250x400 mm 133
250x500 mm 19
300x300 mm 293
300x450 mm 197
300x600 mm 735
300x900 mm 59
400x400 mm 391
400x800 mm 236
450x900 mm 13
500x500 mm 492
500x860 mm 24
600x600 mm 656
600X1200 mm 78
600x860 mm 28
600x900 mm 11
800x800 mm 284
800x1200 mm 22
Nhà sản xuất
Prime Tiền Phong 2
Nhãn hiệu
Prime Reflexion 2
Phân cảnh
Bộ sưu tập
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime